Sponsoren

 

ANBI gegevens

STICHTING TWEEDELIG

Bezoekadres:

Zagershof 19

5721 HX Asten

 

Fiscaalnummer:  8138.06.513

 

Doelstelling/Beleidsplan/Beloningsbeleid/Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Klik hier...

Financieel

 

Functie en namen van de bestuurders: 

 

Voorzitter: Mevr. Liesbeth Fransen   ;  voorzitter@tweedelig.nl

Secretaris:  Mevr. Monique van Eijk  ; secretaris@tweedelig.nl

Penningmeester: Hr. Willem van Waaijenburg  ;  penningmeester@tweedelig.nl

(update : 06-sep-2023)

 

Financiële verantwoording:

Klik hier voor het financiele overzicht 2022