Visie/Zorg

 

Zorg

Tweedelig en Kempenhaeghe werken gezamenlijk aan het kleinschalig woonproject Tweedelig. Op 9 januari 2007 hebben Tweedelig en Kempenhaeghe een formele samenwerkingsovereenkomst afgesloten en de eerste zorg- en dienstverleningscontracten met bewoners zijn ondertekend. De individuele zorg en dienstverlening die Kempenhaeghe aan de bewoners van Tweedelig biedt, is kwalitatief vergelijkbaar met de zorg aan haar eigen bewoners. Medewerkers die worden ingezet voor het verlenen van die zorg zijn in dienst bij Kempenhaeghe. Kempenhaeghe werd geïnspireerd om dit ouderinitiatief te ondersteunen, vanwege de prominente cliëntemancipatie die uit dit project spreekt en de dialoog die Kempenhaeghe hiermee nadrukkelijk aangaat met cliënten en vertegenwoordigers. Bovendien doet Kempenhaeghe kennis en ervaring op met nieuwe vormen van begeleiding van mensen met een handicap. Kennis en ervaring die uiteindelijk ook ten goede komt aan de gespecialiseerde epilepsiezorg.

 

Drie Kempenhaeghe medewerkers kwamen al vanaf begin 2010 bij de kinderen thuis om ze beter te leren kennen. Daardoor kon de overgang naar begeleid wonen in 2011 soepeler kunnen verlopen.

In het voorjaar van 2011 werden sollicitatiegesprekken gevoerd en 11 medewerkers aangesteld voor het nieuwe huis.

In een later stadium werden nog 2 gastvrouwen aangesteld. De bewoners werden bij de sollicitatieprocedure betrokken.

 

Een van de ouders: “Wij willen graag dat er tijd en aandacht besteed wordt aan onze kinderen in een zo normaal mogelijke gezinssituatie gedurende 24 uur per dag. Daarbij willen we als ouders zo goed mogelijk betrokken zijn. Tweedelig is voor ons de ideale oplossing. We kiezen als ouders ook of de kinderen wel bij elkaar passen. We overleggen veel met elkaar en houden gezinsdagen . Kempenhaeghe ligt als zorgaanbieder dicht bij onze visie. Er wordt écht geluisterd naar ons, we hebben inspraak en worden behandeld als een gelijkwaardige partner. 

 

NB: De zorg van de sector Zorg & Dienstverlening wordt gefinancierd via de AWBZ. De indicatiestelling hiervoor is maatwerk en gebeurt in goede afstemming tussen Kempenhaeghe, het betrokken zorgkantoor en centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De nieuwe regels binnen de AWBZ maken het Kempenhaeghe mogelijk ouderinitiatieven te ondersteunen en zodoende nieuwe kennis en ervaring te verwerven op het gebied van nieuwe vormen van begeleiding van mensen met een handicap.

Meer informatie?
Kijk op: www.kempenhaeghe.nl

 

Laatste update : 06-feb-2012